Termeni și Condiții

1. Introducere

Site-ul web FOVI – fovi.ro („Website”) și serviciile FOVI („Servicii”, „fovi”) sunt în prezent deținute și operate de TAKMATE SOLUTIONS SRL, strada Constanței, H7, Navodari, România (denumită în continuare „ FOVI ”). ”,„ Site ”,„ Servicii ”,„ Serviciu ”sau„ fovi ”).

Termenii de utilizare a site-ului web FOVI

Acești Termeni de utilizare guvernează utilizarea dvs. de către site-ul FOVI și, dacă nu se specifică altfel, utilizarea de către dvs. a oricărui alt site web sau aplicație mobilă deținută sau operată de Takmate Solutions sau operată în numele Takmate Solutions (colectiv „site-urile web”). Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare înainte de a utiliza site-urile web.

 

2. Acceptarea termenilor

Calitatea de membru al Serviciului este condiționată de acceptarea și respectarea termenilor, condițiilor, notificărilor și renunțărilor conținute în acest document și în alte părți ale site-ului, denumite în continuare „Termeni și condiții” („TSC”).

PRIN TRIMITEREA UNEI CERERI PENTRU SITE SAU UTILIZAREA ORICĂREI SERVICII DISPONIBILE PE SAU PRIN SITE, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TOATE CLAUȘELE ACESTUI SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII.

Dacă nu sunteți de acord cu TSC-urile noastre, care sunt încorporate în Politica noastră de confidențialitate, trebuie să vă închideți contul imediat, urmând instrucțiunile furnizate pe site. Acest site este furnizat pentru plăcerea personală a membrilor supuși acestor TSC-uri, astfel cum a fost modificat, și a oricăror alte reguli sau instrucțiuni de pe acest site. FOVI are dreptul de a rezilia serviciul în orice moment, după o notificare de două săptămâni. Trebuie să revizuiți periodic acești Termeni și condiții pentru modificări, întrucât ne rezervăm dreptul de a le modifica oricând, din motive legale sau pe baza cerințelor esențiale ale serviciului. Data versiunii actuale a acestor TSC-uri este menționată mai sus.

3. Descrierea serviciului

Programul pentru membrii FOVI este operat ca un serviciu dedicat persoanelor care se înregistrează voluntar pe site („Membri”) și care sunt de acord și respectă aceste TSC-uri. Membrul poate participa la mJobs furnizate, conectate la serviciu și operate de FOVI sau de terți.

4. Sistemul de plată FOVI

Membrii pot furniza un restaurant/bar (Serviciu) într-un mod specific, specificând suma pe care o pot plati pentru finalizarea validată a acelei activități (conform acestor TSC-uri). FOVI în sine poate include informații specifice despre prețul posibil.

Cu toate acestea, în unele cazuri în care un anumit restaurant nu mai este valabil sau membrul nu este potrivit pentru Serviciu, indiferent de motiv, acel membru poate fi redirecționat către un restaurant similar, dar cu un preț diferit. Membrul are dreptul să refuze să accepte un astfel de Serviciu.

Membrul nu va fi plătit dacă Serviciul ca FOVI conține informații invalide și/sau false. Informațiile false și/sau invalide pot duce la anularea calității de membru.

Membrii își pot răscumpăra plățile o singură dată, după prima achizitie.

Plățile nu pot fi transferate altor membri sau terțe părți.

5. Condiții de membru

Este posibil ca operatorul site-ului să se schimbe și că serviciile FOVI, inclusiv datele dvs., vor fi transferate unui nou operator. Sunteți de acord în mod explicit cu privire la o posibilă schimbare viitoare a operatorului. FOVI vă va notifica prin e-mail despre orice schimbare de operator înainte de un transfer de date și veți avea dreptul să vă opuneți transferului în conformitate cu prevederile politicii noastre de confidențialitate.
Sunteți de acord în mod explicit să acceptați mesaje de e-mail de la FOVI.

FOVI își rezervă dreptul de a vă trimite din când în când mesaje de e-mail care nu conțin nicio ofertă legată de FOVI și pentru care este posibil să nu fiți recompensat. Astfel de mesaje pot include actualizări de sistem; anunțuri administrative; solicitări speciale etc. FOVI nu are obligația de a vă oferi un anumit număr de oportunități de a câștiga recompense sau de a vă trimite mesaje.

Ca și condiție a calității de membru, reprezentați și garantați că:

A. Ai cel puțin 18 ani;
b. Folosiți o adresă de e-mail unică;
c. Sunteți rezident permanent al UE, SEE, Regatul Unit al Marii Britanii sau cetățean elvețian;
d. Toate informațiile furnizate de dvs. sunt complete, adevărate și exacte;
e. Înțelegeți și sunteți de acord că, dacă contul dvs. este reziliat pentru încălcarea acestui acord, orice fonduri pe FOVI sau recompense diverse vor fi pierdute și veți pierde dreptul de a participa la program, inclusiv orice oferte sau recompense actuale.
f. Înțelegeți și sunteți de acord că, pe lângă aceste TAC, condițiile pentru recompense vor fi publicate separat și vor fi guvernate de termenii oficiali ai sondajului, așa cum v-a fost anunțat;
g. Înțelegeți și sunteți de acord că FOVI nu va fi responsabil față de dvs. sau de către niciun organism de conducere pentru orice taxe sau pierderea oricăror beneficii ca urmare a emiterii recompenselor FOVI;
h. Nu trebuie să mențineți mai multe conturi pe site;
i. Trebuie să informați FOVI cu privire la orice modificare a informațiilor dvs. personale, în special modificările adresei dvs. de e-mail, deoarece recompensele vor fi transmise prin PayPal sau alte căi la adresa de e-mail specificată în profilul contului dvs.;
j. Veți păstra în siguranță numele de utilizator și parola al contului și nu veți permite altor persoane să vă acceseze contul. În cazul în care suspectați o încălcare a securității, veți notifica imediat FOVI; și
k. Nu veți utiliza mijloace automatizate, inclusiv scripturi, păianjeni, roboți, roboți, crawler-uri sau altele asemenea, în legătură cu participarea dvs. la colectarea datelor FOVI sau cu orice altă activitate de pe site.

FOVI poate respinge orice cerere de membru nou de la orice persoană cu sau fără motiv, la propria sa discreție. FOVI își rezervă dreptul de a rezilia contul unui membru în cazul în care membrul furnizează informații de membru false sau înșelătoare sau încalcă în alt mod aceste TSC.

6. Site-uri conectate

FOVI poate furniza linkuri către site-uri web ale terților („Site-uri conectate”). Cu excepția cazului în care se specifică altfel pe site, site-urile conectate nu sunt revizuite, controlate sau examinate de FOVI în niciun fel. FOVI nu este responsabil pentru conținutul, disponibilitatea, publicitatea, produsele sau alte materiale ale oricărui astfel de site-uri conectate sau orice linkuri suplimentare conținute în acestea. Cu excepția cazului în care se menționează altfel pe site, aceste linkuri nu implică aprobarea sau asocierea FOVI a site-urilor conectate. Este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă să respectați regulile și liniile directoare corespunzătoare, dacă există, aplicabile utilizării site-urilor conectate. În niciun caz, FOVI nu va fi răspunzătoare, direct sau indirect, față de nimeni pentru orice pierdere sau deteriorare rezultată din sau cauzată de crearea sau utilizarea linkurilor către site-urile conectate, site-urile conectate în sine sau informațiile sau materialele accesate prin intermediul acestor legături Site-uri. Ar trebui să îndreptați orice îngrijorare către administratorul site-ului sau webmasterul respectiv. FOVI își rezervă dreptul exclusiv, la propria sa discreție, de a adăuga, modifica, refuza sau elimina, fără notificare prealabilă, orice caracteristică sau link către oricare dintre site-urile conectate de pe site și / sau să introducă diferite funcții sau linkuri către membrii diferiți.

7. Politica de confidențialitate

Informațiile colectate și utilizate de acest site sunt guvernate de Politica de confidențialitate FOVI.

8. Renunțarea la garanții

FOVI încearcă să-și facă serviciile accesibile pentru un număr posibil mare de membri. Datorită diversității tehnice ridicate în ceea ce privește dispozitivele hardware, sistemele de operare, tipurile de browser și alte specificații tehnice, FOVI nu poate garanta compatibilitatea cu toate dispozitivele, sistemele de operare și browserele existente. În cazul în care o anumită utilizare a FOVI nu este posibilă pe anumite dispozitive, aceasta nu va fi considerată un act de discriminare sau de excludere a persoanelor singure din serviciile de către FOVI.

Sunt excluse răspunderea pentru disponibilitatea Serviciului pentru acces și utilizare, produsele și serviciile promovate, oferite pentru a fi furnizate sau furnizate prin intermediul Serviciului și informațiile furnizate pe Serviciu. În special, în această măsură, FOVI exclude orice garanție că Serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori; că defectele vor fi corectate, că Serviciul sau serverul care îl pune la dispoziție, nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare, că utilizarea sau rezultatele utilizării Serviciului sau că materialele puse la dispoziție ca parte a Serviciului, vor fi corecte, exacte, în timp util sau de altă natură.

9. Limitarea răspunderii

În măsura permisă de lege, FOVI, părinții, filialele, afiliații, ofițerii și angajații săi nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale, speciale, consecvente sau exemplare, inclusiv dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profitului , bunăvoință, utilizare, date sau alte pierderi intangibile (chiar dacă FOVI a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune), cu excepția tuturor leziunilor vieții, a corpului sau a sănătății și în cazurile de neglijență gravă sau în garanții legale independente de neglijență, rezultând din:

– utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciul;
– utilizarea sau bazarea pe orice informație publicată pe site;
– costul achiziționării de bunuri și servicii substitutive care rezultă din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute sau mesaje primite sau tranzacții încheiate prin sau din serviciu;
– accesul neautorizat sau modificarea transmisiilor sau datelor dvs.;
– declarații sau comportamente ale oricărui terț cu privire la serviciu; sau
– orice altă chestiune legată de serviciu.

TAKMATE SOLUTIONS S.R.L. sau succesorul său nu va fi obligat să emită recompense referitoare la, sau care rezultă din utilizarea abuzivă sau abuzivă a site-ului sau oricărei persoane care a furnizat informații personale false sau înșelătoare.

10. Despăgubire

Despăgubiți FOVI, părinții, filialele, afiliații, ofițerii și angajații săi, inofensivi pentru și împotriva oricărei acțiuni, pretenții, procese, cereri, daune, răspunderi, costuri sau cheltuieli, inclusiv taxe legale rezonabile, care decurg din sau în orice mod conectat la utilizarea dvs. de către Site a informațiilor sau a conținutului publicat în acesta; participarea dvs. la programul de membru al site-ului sau a unei persoane care utilizează numele dvs. de utilizator și parola; sau incapacitatea dvs. de a utiliza Site-ul.

11. Rezilierea

Suspendarea contului de membru
Dacă adresa dvs. de e-mail devine nevalidă sau inutilizabilă, vă vom suspenda contul pentru o perioadă de 30 de zile de la momentul în care vom fi conștienți de problemă. În timpul perioadei de suspendare, veți putea accesa contul dvs., dar nu veți primi invitații la sondaj sau alte mesaje de e-mail până când nu vă vom revalida adresa de e-mail. Pentru a vă schimba adresa de e-mail, trebuie să contactați asistența noastră, numindu-vă adresa de e-mail nouă și cea anterioară.

Încetarea calității de membru de către utilizator
Aveți dreptul de a rezilia acest acord între dvs. și FOVI în orice moment, fără notificare și din orice motiv. Rezilierea poate fi pur și simplu efectuată prin ștergerea contului dvs. de membru. În acest caz, nu veți avea dreptul să revendicați recuperarea sau reconstrucția conținutului dvs. către FOVI. Dacă vă anulați calitatea de membru, veți pierde orice recompensă restantă sau nerelevată datorată.

Încetarea acordului privind serviciile gratuite de către FOVI
FOVI are dreptul de a rezilia orice acord privind utilizarea serviciilor sale cu o notificare de 30 de zile. În acest caz, veți fi notificat prin e-mail.

Încetarea dintr-o cauză grave
Dreptul FOVI de a rezilia acordul și calitatea de membru pentru motive grave rămâne neafectat. FOVI poate invoca o cauză gravă mai ales în cazul în care nu respectați sau încălcați o clauză materială a prezentului acord. În acest caz, FOVI are dreptul să vă excludă de la orice acces la serviciile oferite atât pentru moment, cât și pentru viitor. FOVI va șterge în acest caz contul dvs. de membru, inclusiv tot conținutul, în măsura prevăzută de lege.

FOVI în special își rezervă dreptul de a vă rezilia abonamentul fără notificare în următoarele cazuri:

– Contul dvs. a fost suspendat de mai mult de 10 luni;
– Utilizați contul pentru a trimite scrisori în lanț sau mesaje în masă;
– Puneți în aplicare sau acționați piramida ilegală sau vânzările structurale și distribuțiile;
– Aplicați sau acționați o comunicare sexuală explicită sau hărțuitoare într-un mod care încalcă protecția minorilor și drepturile personalității;
– Utilizați FOVI pentru a publica conținut extremist sau care încalcă sau violează Constituția.
– Evitați măsurile tehnice de siguranță;
– răspândiți viruși și / sau programe malware;
– Copiați părți din servicii sau întregul serviciu;
– Partajați sau reconstruiți orice cod sursă în scopuri comerciale, abuzive sau distructive;
– Sunteți implicat în analizarea și / sau citirea automată a software-ului, a directoarelor, a datelor sau a conținutului din serviciile FOVI;
– Creați, partajați, publicați sau integrați aplicații externe sau alt conținut irelevant în serviciile FOVI.

Dacă FOVI vă încetează calitatea de membru, veți pierde orice recompensă restantă sau nerelevată datorată. Odată ce abonamentul dvs. a fost reziliat de noi, veți fi neeligibil să vă reînscrieți la orice dată viitoare.

12. Proprietatea intelectuală

Toate paginile și conținutul din acest site și restaurantele conexe, inclusiv, dar fără a se limita la, text, grafică, audio, video, fotografii, sondaje, sigle sau alte materiale sunt proprietatea intelectuală a FOVI și licențiatorii săi sau sunt autorizați pentru utilizare, parteneri de afaceri și afiliați, inclusiv toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, drepturile de autor, brevetele și secretele comerciale conținute în acestea. Nu aveți dreptul să modificați, să copiați, să reproduceți, să creați lucrări derivate, să republicați, să afișați, să încărcați, să postați, să transmiteți sau să distribuiți în orice mod conținutul disponibil pe acest site fără acordul prealabil scris al FOVI.

13. Legea aplicabilă

Acești Termeni și condiții sunt guvernate de legile din România, fără a da efect acelei țări în ceea ce privește conflictele de legi. În cazul în care o prevedere a acestor Termeni și Condiții este considerată a fi invalidă sau inexecutabilă, o astfel de prevedere va fi eliminată, iar dispozițiile rămase vor fi puse în aplicare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu în niciun fel sfera sau amploarea unei astfel de secțiuni. Eșecul nostru de a acționa cu privire la o încălcare a dvs. sau a altor persoane nu renunță la dreptul nostru de a acționa cu privire la încălcările ulterioare sau similare. Acest document stabilește întreaga înțelegere și acord între noi cu privire la subiectul prezentului document.

14. Întrebări

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni și condiții, vă rugăm să ne contactați prin e-mail folosind formularul de contact furnizat pe acest site web.

15. Clauza salvatorie

În cazul în care o parte a acestui acord este invalidă din orice motiv, acesta trebuie înlocuit cu un text corespunzător, care este valid și echivalent cu semnificația intenționată. Restul acordului rămâne neafectat și valabil.

Întrebări? Comentarii? Vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la admin[@]fovi.ro

© 2020 FOVI. Toate drepturile sunt rezervate

×

Cărucior de cumpărături

{{ item.name }}

{{ item.quantity }} x {{ item.attributes.friendly_price }}

Coșul este gol! Subtotal: {{ totalPriceFormat }}